TOP Our Research Concepts Staffs, Research Members LINK

Professor Yasuhiko TABATA
      
Assistant professor Jun-ichiro JO
      
Secretary Chiaki OKADA
      
Technical assistant Kaori TAKAHASHI
      
Researcher Shinichi KADOWAKI 
  Rie HORIE 
  Chihoko TOKODA 
     
Collaborator Yukiya KOMADA 
  Tomohiko YOSHIMI 
  Hiroto KUBO 
  Toshiki SAOTOME 
  Satoshi KAMIMURA 
  Yuji FUJITA 
  Koichiro NAKAMURA 
  Kumiko MATSUNO 
  Nami HANAMURA 
  Yusuke NAMIKI 
  Koki TOMITA 
  Koji KIMURA 
  Yoshihiro IJIRI 
  Masaru NAKADA 
  Mitsihiro ASAKURA 
  Yashima MOMOSE 
  Toshie KUWAHARA 
  Takayuki ARAI 
     
Doctor 1st Yuki MURATA 
  Teruki NII 
  
Master 2nd Mina ANAMIZU 
  Tomoko MORIOKA 
  Naoki MOMOTORI 
  
Bachelor 4th Tubasa EMI 
  XU KEIJING 
     
Graduate School of Medicine  
     
     
Doctor 4th Takahide MURAKAMI 
      
Doctor 3rd Takahisa SUZUKI 
  Yuichiro UCHIDA 
      
Doctor 2nd Yusuke UEMOTO 
      
Doctor 1st Kumiko SUZUKI