TOP Our Research Concepts Staffs, Research Members LINK

Professor Yasuhiko TABATA
      
Assistant professor Jun-ichiro JO
      
Secretary Nami YOSHIOKA
      
Technical assistant Kaori TAKAHASHI
      
Researcher Keiko YOSHIZAWA 
  Rie HORIE 
  Aoi YADA 
  Kanako INOO 
     
Collaborator Yukiya KOMADA 
  Emi MAENO 
  Junko ISHIMARU 
  Tomohiko YOSHIMI 
  Natsumi HIRAYAMA 
  Masataka IDA 
  Ryousuke SUZUKI 
  Hiroto KUBO 
  Toshiki SAOTOME 
  Kosuke HASHIMOTO 
  Satoshi KAMIMURA 
  Yuji FUJITA 
  Katsuhide MIZUNO 
  Hiroshi YAKABE 
  Koichiro NAKAMURA 
  Keiichiro INOUE 
      
     
Doctor 5rd Shuhei TAJIMA 
  
Master 2nd Ryusuke TANAKA 
  Moe NARITA 
  Yuki MURATA 
  HSU Chun jui 
  
Master 1st Mina ANAMIZU 
  Tomoko MORIOKA 
  Naoki MOMOTORI 
  
Bachelor 4th Ayano IMANISHI 
  Masashi OKAWA 
  Takuya NISHIZONO 
      
     
Graduate School of Medicine  
     
Doctor 4th Kota YAMASHITA 
  Mai KANEMARU 
     
Doctor 3rd Takahide MURAKAMI 
      
Doctor 1st Takahisa SUZUKI 
  Yuichiro UCHIDA